เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : วิกฤติไฟฟ้า ดราม่าหรือเรื่องจริง

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” โดยการสนับสนุนของโครงการสะพานสร้างเสริมประชาธิปไตย องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาUSAID เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนและพลเมืองในกระบวนการทางการเมือง นโยบายสาธารณะ  ส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสารในท้องถิ่น  โดยการจัดเวทีเสวนาและบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ จำนวน 35 เทป  ตัดต่อออกอากาศทาง ช่อง sangsook channel วีเบิ้ลทีวี,ช่อง Next step,ช่องข่าวท้องถิ่น โสภณเคเบิ้ลทีวี/วีเคเบิ้ลทีวี/ราชธานีเคเบิ้ลทีวี,สถานีวิทยุ Cleanradio FM 92.5 MHz,สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี FM 102.75 MHz และเวปไซต์ www.sangsook.net  โดยประเด็นของรายการมาจากมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม  และเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอประเด็นจากประชาชนทั่วไปผ่านโทรศัพท์หมายเลข 087-3786955

โดยประเด็น “วิกฤติไฟฟ้า ดราม่าหรือเรื่องจริง” เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนต้องการให้นำเสนอผ่านรายการ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าในขณะนี้ และเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน

บันทึกเทปรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอน “วิกฤติไฟฟ้า ดราม่าหรือเรื่องจริง” วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 – 15.00น. ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

[nggallery id=180]