“ชัจจ์” ดูภัยแล้งอุบลฯ ของบรัฐแก้ปัญหาระยะยาว

อุบลราชธานี – พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.มหาดไทย สำรวจความแห้งแล้งจังหวัดอุบลราชธานี สั่งจังหวัดส่งน้ำบริโภคช่วยชาวบ้าน ส่วนแผนแก้ปัญหาระยะยาวเสนอสร้างเขื่อน ฝาย ขุดคลองไส้ไก่ใช้ทำเกษตรกรรม พร้อมเตือนใช้น้ำอย่างประหยัด เหตุปีนี้ยังแล้งอีกหลายเดือน

วันนี้ (16 มี.ค.) พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่สำรวจความแห้งแล้งของจังหวัดอุบลราชธานี โดยที่เขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ยังมีน้ำกักเก็บไว้กว่า 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณน้ำกว่า 57% ของความจุอ่าง จึงเพียงพอสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำมูล

ส่วนประชาชนที่อยู่ห่างออกไป มีปัญหาหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ จึงสั่งการให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนำรถบรรทุกน้ำแจกจ่าย ให้ประชาชน ส่วนภาพรวมของภาคอีสานขณะนี้ ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นบริเวณกว้าง จึงขอให้เกษตรกรงดเพาะปลูกพืชฤดูแล้งอย่างเด็ดขาด เพราะไม่มีน้ำเพียงพอหล่อเลี้ยงผลผลิต

การแก้ปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้ตามหมู่บ้าน จะขอให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณใช้ขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติม ส่วนน้ำใช้ทำเกษตรกรรม ต้องทำเป็นโครงการระยะยาว ด้วยการสร้างเขื่อน ฝาย และขุดคลองไส้ไก่ใช้เก็บกักน้ำ และใช้ส่งน้ำให้เกษตรกรในหน้าแล้ง ซึ่งหน้าแล้งปีนี้ได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ฝนยังคงทิ้งช่วงไปถึงเดือนพฤษภาคม จึงขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อมีน้ำใช้ไปถึงฤดูฝนที่กำลังมาถึงในอีก 2 เดือนข้างหน้าด้วย

ข่าว , ภาพ : ASTV