อุบลฯ รณรงค์วันวัณโรคสากล

อุบลฯ รณรงค์วันวัณโรคสากล

อุบลราชธานี สำนักควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์คอทอลิกเชียงของจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคสากลในกลุ่มของผู้ป่วยให้ทานยาต่อเนื่อง และรณรงค์รวมกันทำความสะอาดรถยนต์สาธารณะเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่ม

ที่ ศูนย์ประชุมโอทอป จังหวัดอุบลราชธานี นางนภา ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์วันวัณโรคสากล เมืองไทย ปลอดวัณโรค จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 สำนักควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์คอทอลิกเชียงของจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันรณรงค์แพร่ระบาดเชื้อวัณโรค ตามที่สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและปอดนานาชาติ ได้เสนอให้วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันวัณโรคโลกอย่างเป็นทางการเพื่อย้ำเตือนให้ประชากรทั่วโลก ตระหนักว่าวัณโรคยังคงระบาดทั่วโลก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า 1.7 ล้านคนต่อปี และร่วมกันต่อด้านวัณโรคองค์กรอนามัยโลกร่วมกับ IUATLd และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันรณรงค์ให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญและรณรงค์ป้องกันร่วมกันต่อต้านวัณโรค 1 ใน 3 ของประชากรทั่วโลกติดเชื้อวัณโรคและได้จัดให้ประเทศไทยเป็นลำดับที่ 18 ของโลก ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง คาดว่าไทยมีผู้ป่วยวัณโรคทุกชนิดประมาณ 130,000 คน เสียชีวิตปีละกว่า 11,000 ราย โดยร้อยละ 80 เป็นวัณโรคปอดสำหรับแนวโน้มปัญหาเชื้อมีภูมิต้านทานต่ำ มีโอกาสติดเชื้อวัณโรคได้สูงกว่าคนปกติ และปัญหาเชื้อดื้อยา เพราะผู้ป่วยกินยาไม่ต่อเนื่อง ทำให้เชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น

ด้านนาย แพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี เปิดเผยว่าสถมานการณ์โรควัณโรคในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ขณะนี้มีผู้ป่วย 6,300 ราย จังหวัดศรีสะเกษมีผู้ป่วยมากเป็นอันดับหนึ่งกว่า 1 พันราย รองลงมาเป็นจังหวัดอุบลราชธานี 900 กว่าราย โดยอัตราป่วยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสาเหตุจากป่วยรับประทานยาไม่ต่อเนื่องทำให้ เกิดการดื้อยาไม่หายขาด อีกปัญหาการติดเชื้อเอดส์ร่างกายอ่อนแอทำให้ติดเชื้อโรควันวัณเพิ่มขึ้น ส่วนการป้องกัน ได้มีมาตราการดูแลผู้ป่วยโรควัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงที่คอยให้ผู้ป่วยรับประทาน ยาตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ได้มีการรณรงค์ในกลุ่มของรถยนต์สาธารณะเช่นรถยนต์โดยสาร รถแท็กซี่ ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศซึ่งจะเป็นแหล่งเพราะเชื้อโรคได้มีการ รณรงค์ให้ทำความสะอาดรถยนต์โดยการให้ผู้โดยสารได้มีการล้างมือทำความสะอาด ด้วยแจลและมีการทำความเครื่องปรับอากาศรถยนต์และทำความสะอาดภายในด้วยการใช้ แอลกอฮอร์เช็ดบริเวณที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ เพื่อป้องกันการระบาดของโรค.

ข่าว, วิดีโอ : 77Nation

ภาพ : http://videolink.nationchannel.com/thump/10/2013/03/18/cb7cc6e5Bcaj7hg6ba9ac.jpg