ภัยแล้งทำพืชผักสวนครัวในเมืองดอกบัวราคาแพงเท่าตัว

อุบลราชธานี-สภาพภัยแล้งส่ง ผลราคาพืชผักในตลาดค้าส่งจังหวัดอุบลราชธานีปรับราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยมะนาว กลับมาแพงหูฉี่อีกครั้ง ส่วนผักกาดขาว และพริกขี้หนู ราคาเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว สำหรับลำน้ำใหญ่ 3 สาย ก็มีระดับน้ำลดลง เพราะลำน้ำสาขาเหือดแห้งทั้งหมดแล้ว

จากสภาพภัยแล้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้แหล่งเพาะปลูกพืชผักสวนครัวไม่ได้ผลจากสภาพอากาศร้อนจัด และน้ำใช้รดผลผลิตมีไม่เพียงพอทำให้ราคาผักในตลาดค้าส่งเทศบาลเมืองวารินชำ ราบ ทยอยปรับราคาสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10-20 บาท

โดยผักสลัดเดิมกิโลกรัมละ 15 บาท เป็น 25 บาท ผักกาดขาวจาก 10 บาทเป็น 20 บาท พริกขี้หนู 20 บาท เป็น 50 บาท ส่วนมะนาว จากเดิมลูกละ 2 บาท ปรับขึ้นเป็นลูกละ 7 บาท และมีแนวโน้มราคาผักทุกชนิดจะปรับตัวสูงขึ้นทุกวัน เนื่องจากภาวะภัยแล้ง ทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผล สำหรับผลผลิตผักทุกชนิดที่วางจำหน่ายในตลาดค้าส่งแห่งนี้บางส่วนมีแหล่งเพาะ ปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง

อีกส่วนนำมาจากตลาดค้าส่งส่วนกลางของประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งลาว และกัมพูชา แต่ยังมีปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ง 24 อำเภอ จาก 25 อำเภอ

โดย 1 อำเภอที่ยังไม่ประกาศคือ อ.เขื่องใน แต่ในพื้นที่ก็เริ่มมีปัญหา เพราะแม่น้ำชีสายน้ำเริ่มขาดเป็นช่วงๆ ส่วนแม่น้ำมูล และแม่น้ำโขงลำน้ำสาขาเหือดแห้งหมดแล้ว ทำให้ระดับน้ำของแม่น้ำทั้ง 2 สาย มีระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง

 

ข่าว, ภาพ : ASTV