วันวิทยุโทรทัศน์เพื่อเด็กสากล อุบลฯ ICDB 2010

วันวิทยุโทรทัศน์เพื่อเด็กสากล (ICDB)
ผู้ใหญ่ใจดีเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนแสดงออก
ผ่านช่อง 11 อุบลราชธานี ดาวเทียมไทยคม 2 C-Band,Cable TV, วิทยุชุมชน
มีน้องใหม่และเอพิว จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพิธีกรหลัก
พี่อัมพร ผู้ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน มาพูดให้ฟังถึงรายการวันนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
พี่อุ้ม เล่าเรื่องความเป็นมาของวันวิทยุโทรทัศน์เพื่อเด็กสากล

เกริ่นนำ

 

กลุ่มเด็กรักบ้าน เครือข่ายชุมชนเมืองอุบลราชธานี
เสนอเพลง ฝันของเด็ก
คำร้อง/ทำนอง คำปิ่น อักษร
เรียบเรียง ณพล ผาธรรม

บูรณา แสงทอง (บู้) ควบคุมวง

 

แผ่นด้าว อัมพุช/พลอยประกายดาว โสภาราษฎร์ นร.โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ดำเนินรายการเสวนา
“เยาวชนจิตอาสาแข่งเรือ,ลอยกระทงปลอดเหล้า” โดย

1. นายบริบูรณ์ แสนดวง
2. นางสาวกรรณิกา ทวีสุข
กลุ่มเด็กเยาวชนรณรงค์แข่งเรือปลอดเหล้า สภาเด็กและเยาวชนอำเภอพิบูลมังสาหาร

1. เด็กชายทศพล สารภี
2. เด็กชายพลอย ชุมสิงห์
3. นางสาวจันจิรา กลิ่นหอม
4. นายชิตพล เรืองเนตร

กลุ่มเด็กเยาวชนรณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า เยาวชนต้นแบบบ้านนาห้าง บ้านโนนศาลา
อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

สรภัญปลอดเหล้า โดย เยาวชนบ้านนาห้าง

 

มูน มอง เมือง : กลุ่มเด็กรักบ้าน

 

วันที่ก้าวเดิน : กลุ่มเด้กรักบ้าน