VTR วิเคราะห์นโยบายนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ56

VTR นำรายการโทรทัศน์ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” ตอนที่ 5 ประเด็น “วิเคราะห์นโยบายผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ56”