ผู้ว่าฯอุบลเผยถูก ททท.หั่นงบงานแห่เทียนจากเคยสูงสุด 10 ล้านเหลือ 3 แสน! ปลุกคนอุบลฯร่วมมือฟื้นความยิ่งใหญ่ให้ได้

รายการผู้ว่าฯพบประชาชน 16 มีนาคม 2556

สรุปประเด็น

– รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 12-17 มีนาคม 2556

– ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้บริหารเป็นสตรีมากที่สุดในโลกคือมีถึง41% ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีสตรีเป็นผู้บริหารต่ำที่สุด
ประเทศที่มีผู้ชายเป็นผผู้บริหารมากที่สุดคือประเทศจีน อุบลฯมีสมาคมนักธุรกิจสตรี มีผู้พิพากษาแขวงสตรี                                                                                                                                                                                                        มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นสตรี ส่วนราชการต่าง ๆ พมจ. วัฒนธรรม การค้าภายใน ฯลฯ อัตราผู้หญิงมากขึ้นเรื่อย ๆ

– การประชุมแลกเปลี่ยนเจ้าแขวงลาวไทย 12 จังหวัด 6 แขวงที่โรงแรมโฟร์ซีซัน ราบรื่นดี

– ที่ผ่านมาเชิญผู้ว่าฯพระวิหารพาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลายด้าน มาคุยกันที่อุบลฯ เขาขอเรื่องการศึกษาทุนการศึกษาจาก 5 ทุนเป็น 10 ทุน ป.ตรี 5 ป.โท 5 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี                                                   ท่านอธิการบดีก็ตกลง ปี 2556 จึงมี 10 ทุน ทางเราขอความร่วมมือเรื่องการตัดไม้พะยูงให้ช่วยดูแลขอความร่วมมือเพราะเราเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ                                                                                                                                ซึ่งทางผู้ว่าฯพระวิหารก็รับปากจะช่วยดูแลให้เป็นพิเศษ

– มิย.เชิญเจ้าแขวงสาละวันเจรจาการค้าไม่เป็นทางการที่อุบลฯ

– รับ AEC เตรียมเปิดด่านถาวรให้มากขึ้น มีการเจรจาทางการค้ามากขึ้น

– แห่เทียนพรรษาบ้านเราเป็นงานเอกลักษณ์ เมื่อ 13 มีค. มีการประชุม ทราบสถานการณ์ว่าเราถูกทางโคราช สุพรรณ แย่งซีนบ้านเราไป                                                                                                                                                สุพรรณเชิญช่างแกะให้ค่าตอบแทนสูงไม่ว่ากัน โคราชไม่เหมือนบ้านเราเป็นเบ้าหลอมไม่ได้แกะสวยงาม
ช่างแกะเราไปทำที่สุพรรณก่อนแล้วค่อยกลับมาทำบ้านเรา ช่วงเวลาน้อยนิดทำให้เทียนสวยงามลดไป  และลงทุนถึง 4 แสนบาท รางวัลได้แค่ แสนเดียว ไม่จูงใจช่างบ้านเรา
หนำซ้ำงบประมาณจากททท.ในงานแห่เทียน ที่เคยได้สูงสุดถึง 10 ล้าน เหลือเพียง 3 แสนในปีนี้  งบได้ถูกโยกไปจังหวัดอื่นแล้ว เราจะจัดให้ยิ่งใหญ่กลับคืนมาได้อย่างไร?
จะเรียกการมีส่วนร่วมกลับคืนมาได้อย่างไร  เราจะทวงคืนได้อย่างไร ถ้าเราไม่เสียสละไม่ช่วยกันคิด ประธานหอการค้าช่วยคิด เอกชน คุณสมชาย เหล่าสายเชื้อ โตโยต้าดีเยี่ยม ให้ความเห็นว่าควรเชิญผู้ประกอบการ              มาร่วมระดมความเห็น

ที่ผ่านมาทราบมาว่างานแห่เทียนช่วงหลังขาดการมีส่วนร่วม ปีนี้จึงให้ทุกอำเภอมีส่วนร่วม 25 อำเภอ 25 วัน สมโภชน์เทียน ตั้งแต่ มิย.                                                                                                                                                    อยากให้ชาวอุบลฯเสียสละคนละ 1 บาททุกอำเภอ จะได้เงินรวม 1 ล้านแปดแสนบาท ทุกอำเภอส่งเทียนเข้าประกวด ให้ช่างท้องถิ่นให้นักเรียนมีส่วนร่วมจริง ๆ กลุ่มชาวบ้านทั้งหมดร่วมกัน
ให้คนพื้นถิ่นเช่น ชาวบรูมาร่วมแสดงวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งนี้สุพรรณ โคราช ไม่มี

โคราชพบจุดอ่อนของเราคือโรงแรมคิดค่าที่พักแพงมากในช่วงเทศกาลแห่เทียนให้เหตุผลว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียว โรงแรมที่โคราชเลยพร้อมใจกันลดราคาขายแพคเกจพักค้างคืนโรงแรมเพียง 999 บาท                                             เขารวมกันเป็นทีมดี คงต้องขอความร่วมมือบ้านเรา ไม่เช่นนั้นต่อไปคนคงไม่มาอุบลฯ โคราชเข้าใจทำจุดอ่อนของเราให้เป็นจุดแข็งของเขา  ส่วนสุพรรณจุดแข็งของเขาคือมีผู้ใหญ่ทางการเมืองเกณฑ์ทุกภาคส่วน

ททท.ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทำไมปีนี้อุบลฯได้แค่ 3 แสน ในเมื่อบรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวเทศกาลแห่เทียนพรรษาต้องอุบลราชธานี

ขณะนี้อุบลฯประสบปัญหางบประมาณ เราจะประชุมทุก 15 วัน เน้นรวมพลังภาคเอกชนทั้งหมด ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของคนอุบลฯ

– ประกาศภัยแล้ง 24 อำเภอแล้ว