กีฬา อบจ.สัมพันธ์ สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว

กีฬา อบจ.สัมพันธ์ สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว

วันนี้ (13 มีนาคม 2556) นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ นางณันตินา มุขสมบัติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ นายถาวร เดชป้องหา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดกีฬา อบจ.สัมพันธ์ สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 “หนองหารหลวงเกมส” ที่จังหวัดสกลนคร โดยมีฯพณฯ ประชา ประสพดี (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย) เป็นประธานในพิธี

การจัดแข่งขันกีฬา อบจ.สัมพันธ์ สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 “หนองหารหลวงเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-18 มีนาคม 2556 โดยมี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นเจ้าภาพ มีสมาชิกสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคอีสาน 20 จังหวัด ส่งนักกีฬากว่า 5,000 คน เข้าร่วมชิงชัยในหลากหลายชนิดกีฬา ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในท้องถิ่นระหว่างผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 20 จังหวัดในภาคอีสาน

สำหรับกีฬา อบจ.สัมพันธ์ สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 มีกระรอกเผือกน่ารักถือคบเพลิง เป็นตัวมัสคอต โดยกระรอกเผือกหรือกระรอกด่อนนี้ มาจากตำนานหนองหาร ผาแดงนางไอ่ ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคในหนองหารที่ชาวสกลนครเล่าสืบต่อกันมา