ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและการแสดงผลงานนักศึกษา “มีแต่แนว”

ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและการแสดงผลงานนักศึกษา “มีแต่แนว”

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการนิทรรศการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕ โดยนำเสนอผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่จะสำเร็จการศึกษา  ในงาน นิทรรศการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ “มีแต่แนว” Thesis Exhibition : Faculty of Applied Arts and Design ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗  มีนาคม ๒๕๕๖  ณ บริเวณลานเสาเฉลียง โครงการอุบลสแควร์ ตลาดนิกรธานี จ.อุบลฯ

ดร.กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ ผลงานของนักศึกษาซึ่งมีทั้งหมดกว่า ๔๐ ชิ้น ได้นำเสนอด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานและลุ่มน้ำโขง  ซึ่งนำมาเป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมทางด้านการออกแบบ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการจัดนิทรรศการให้กับนักศึกษา และรวมถึงการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์บนรากฐานการอนุรักษ์และการพัฒนาต่อยอดทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น มารับใช้วิถีสังคมใหม่  แบ่งผลงานออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์, ด้านการออกแบบสื่อโฆษณาศิลป์, ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะนั่นเอง

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน ประกอบด้วย  การเดินแฟชั่นโดยนางแบบนายแบบมืออาชีพพร้อมการออกแบบชุดแต่งกาย ที่ดีไซน์ได้อย่างสวยงามลงตัว  หลากหลายผลงานสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นน่าสนใจ สัมผัสชุดเครื่องเซระมิคทรงคุณค่าน่าเก็บไว้ครอบครอง  หลากหลายอารมณ์กับการชมหนังสั้น  และการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ระดับมัธยมปลาย  งานนี้บอกได้คำเดียวว่า  ” มีแต่แนว “  

ห้ามพลาด วันที่ ๑๕ – ๑๗  มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป  ในงานนิทรรศการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕   ผู้ร่วมงานรับของที่ระลึก และลุ้นรับของรางวัลมากมาย  ณ บริเวณลานเสาเฉลียง โครงการอุบลสแควร์ ศูนย์การค้าตลาดนิกรธานี จังหวัดอุบลราชธานี ฟรีตลอดงาน..

เพลิน วิชัยวงศ์ ปชส.ม.อุบลฯ