ทักษิณเป็น”เหตุ”หรือเป็น”ผล”

ดร.อินทิรา ซาฮีร์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แสดงความเห็นถึงคำถาม ทักษิณ เป็น เหตุ หรือ ผล

ออกอากาศ ช่อง 11 อุบลราชธานี ผ่่านดาวเทียมไทยคม 2 C-Band,Cable TV, วิทยุชุมชน