อบต.สังกัด จ.อุบลราชธานี เปิดสอบบรรจุรับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 176 อัตรา : สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

อบต.สังกัด จ.อุบลราชธานี เปิดสอบบรรจุรับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 176 อัตรา – ประกาศสอบเดือนเมษายน 2556 นี้
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับท่านที่สนใจสอบบรรจุรับราชการ สังกัดส่วนท้องถิ่น มีข่าวดีมาฝากครับ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจังหวัดอุบลราชธานี จะเปิดสอบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ในเบื้องต้นมี 22 อบต. เผยข้อมูลแล้วครับ ซึ่งอบต.จะประกาศสอบน่าจะทำการสมัครประมาณ เดือนเมษายน 2556 ขอให้ผู้สนใจเตรียมฟังข่าวความคืบหน้าืี่นี่เป็นระยะ นะครับ

สำหรับรายละเอียด ของ 22 อบต. ที่เปิดเผยข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้

บัญชีรายชื่อ อบต.ที่แจ้งความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานส่วนตำบล ปี 2556

1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
1.1 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
1.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
1.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
1.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
1.5 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา

2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา
2.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
2.2 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
2.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา
2.4 นักวิชาการพัสดุ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
2.5 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา
2.6 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 2 อัตรา
2.7 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา
2.8 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
2.9 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
2.10 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา
2.11 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา
2.12 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
2.13 นายช่างสำรวจ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
2.14 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
2.15 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา

3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา
3.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา
3.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
3.3 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
3.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
3.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
3.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา
3.7 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา
3.8 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
3.9 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา

4. องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
4.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
4.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
4.3 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
4.4 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
4.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
4.6 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา

5. องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จำนวน 14 ตำแหน่ง 15 อัตรา
5.1 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
5.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
5.3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา
5.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา
5.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
5.6 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
5.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
5.8 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา
5.9 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา
5.10 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
5.11 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
5.12 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
5.13 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
5.14 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา

6. องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา
6.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
6.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
6.3 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4 จำนวน 1 อัตรา
6.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา
6.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
6.6 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
6.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 2 อัตรา
6.8 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา

7. องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา
7.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
7.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
7.3 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
7.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน 2 อัตรา
7.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
7.6 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
7.7 ช่างสำรวจ 1-3 จำนวน 1 อัตรา
7.8 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา
7.9 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

8. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา
8.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
8.2 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3-5 จำนวน 1 อัตรา
8.3 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2-4 จำนวน 1 อัตรา
8.4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา
8.5 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3 จำนวน 1 อัตรา
8.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา
8.7 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
8.8 ช่างเขียนแบบ 1-3 จำนวน 1 อัตรา
8.9 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา

9. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
9.1 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
9.2 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา
9.3 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
9.4 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
9.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
9.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา

10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา
10.1 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
10.2 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
10.3 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
10.4 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
10.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
10.6 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
10.7 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา

11. องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
11.1 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา
11.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
11.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
11.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
11.5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา

12. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
12.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน 1 อัตรา
12.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา
12.3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3 จำนวน 1 อัตรา
12.4 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
12.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
12.6 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
13.1 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
13.2 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
13.3 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
13.4 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา
13.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
13.6 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา

14. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
14.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
14.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
14.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
14.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
14.5 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

15. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จำนวน 13 ตำแหน่ง 13 อัตรา
15.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา
15.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
15.3 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
15.4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา
15.5 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
15.6 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
15.7 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
15.8 นักวิชาการคลัง 3-5 จำนวน 1 อัตรา
15.9 ช่างสำรวจ 1-3 จำนวน 1 อัตรา
15.10 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา
15.11 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
15.12 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา
15.13 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา

16. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
16.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
16.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
16.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
16.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
16.5 ช่างโยธา 1-3 จำนวน 1 อัตรา
16.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา

17. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
17.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
17.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
17.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
17.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

18. องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
1.1 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา
1.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา
1.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
1.4 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
1.5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
1.6 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5 จำนวน 1 อัตรา

19. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
2.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
2.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
2.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
2.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
2.5 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
2.6 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

20. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
3.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
3.2 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
3.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
3.4 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
3.5 เจ้าหน้าที่การประปา 1-3 จำนวน 1 อัตรา

21. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จำนวน 11 ตำแหน่ง 11 อัตรา
4.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา
4.2 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3 จำนวน 1 อัตรา
4.3 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา
4.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา
4.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
4.6 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
4.7 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4 จำนวน 1 อัตรา
4.8 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
4.9 นิติกร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
4.10 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
4.11 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา

22. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา
5.1 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
5.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
5.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
5.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
5.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
5.6 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา
5.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
5.8 ช่างโยธา 1-3 จำนวน 1 อัตรา
5.9 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา

ข้อมูล :  ครูวันดีดอทคอม

ขอบคุณข้อมูลจาก –> สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 7 มีนาคม 2556