ศูนย์ O&M อุบลฯ ฟื้นฟูชีวิตคนตาบอดแล้วกว่า 700 ราย

ศูนย์ O&M อุบลฯ ฟื้นฟูชีวิตคนตาบอดแล้วกว่า 700 ราย

นางลักขณา ทองมี ผู้จัดการศูนย์ O&M โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ของ สปสช.ซึ่งส่งเสริมและอบรมให้คนตาบอดสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างสะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและอิสระ โดยนอกจากจะช่วยให้คนตาบอดได้เข้าสู่สังคมได้อย่างปกติ รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ผู้ดำเนินโครงการยังมีความภาคภูมิใจและได้รับกำลังใจจากคนเหล่านั้น เพราะเมื่อได้สัมผัสกับพวกเขาแล้วจะทำให้รู้จักความต้องการของเขาที่แท้จริง ซึ่งตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันมีคนตาบอดผ่านการฝึกอบรมเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดอุบลฯประมาณ 700 กว่าคน

น.ส.ธนิดา ปิยภิญโญภาพ ครูฝึกประจำศูนย์O&M โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เห็นว่า โครงการนี้จะทำให้คนตาบอดให้รับรู้การใช้ทักษะกับสภาพแวดล้อม ตำแหน่งและทิศทาง ทักษะการป้องกันตัวเอง การเดินทางตามลำพังโดยไม่ใช้ไม้เท้า หรือผู้นำทาง ทักษะการใช้ไม้เท้าเพื่อช่วยในการเดินทางทั้งภายในและนอกอาคาร ซึ่งจากการฝึกที่ผ่านมาสิ่งที่สำคัญคือความพร้อมของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการรับสภาพที่เกิดขึ้นของคนตาบอด และสังคมไม่ควรดูหมิ่น เหยียดหยาม ควรให้โอกาสคนเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติ โดยภายหลังการอบรมเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเยี่ยมบ้านของผู้เข้าอบรม เพื่อติดตามผลเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ในฐานะคนทำงานก็รู้สึกภูมิใจและได้กำลังใจจากคนเหล่านี้มาก

นายอุดม พงษ์ทอง อายุ 72 ปี ชาวอำเภอวารินชำราบ หนึ่งในผู้เข้าอบรมเปิดเผยว่า เมื่อรู้ว่าตนเองตาบอดตอนแรกก็ทำใจรับกับสภาพดังกล่าวไม่ได้ และเสียใจมาก ซึ่งสาเหตุมาจากการที่ประสาทตาเสื่อมและเข้ารับการรักษามาหลายครั้งแต่ไม่หาย เพื่อนๆที่เคยคบกันมาก็เลิกคบ และบางครั้งถูกล้อเลียนจากสังคมรอบข้างว่าเป็นคนตาบอด ทำให้ตนเองไม่กล้าออกจากบ้าน เป็นเวลากว่า 10 ปี แต่พอได้มารู้จักโครงการนี้ทำให้รู้ว่าสังคมยังเปิดโอกาสให้กับคนตาบอดได้ใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไป ซึ่งหลังจากการอบรมทำให้ตนเองเหมือนได้ชีวิตใหม่อีกครั้ง มีความมั่นใจและช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระกับคนรอบข้าง จึงอยากฝากไปถึงคนตาบอดด้วยกันว่า อย่าท้อแท้ เพราะสังคมยังเปิดโอกาสให้เสมอ เพียงแค่เปิดใจรับสิ่งที่เกิดขึ้นและอยากให้เข้ามาอบรมมากๆเพื่อจะได้มีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้  การอบรมดังกล่าว สปสช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นพัฒนาระบบบริการ O&M (Orientation and  Mobility) หรือ “การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว” เมื่อปี  2553 เพื่อให้คนพิการทางการเห็นได้รับ “ไม้เท้าขาว” พร้อมกับการฝึกใช้โดยการประสานงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลของการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้คนพิการและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งที่ตั้งของศูนย์ O&M จังหวัดอุบลฯ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ตึกวิชิต งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์