เครือข่ายงดเหล้าอบรมตาสับปะรด ช่วย จนท.จับผิด

อุบลราชธานี – เยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอีสานตอนล่าง จับแกนนำเยาวชน 8 จังหวัด ฝึกทักษะรายงานข่าวการทำผิดกฎหมาย หวังสร้างเกราะคุ้มภัยเยาวชนจากอบายมุกที่แทรกอยู่ในบ้าน ชุมชน โรงเรียน

วันนี้ (4 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคมที่ผ่านมา ที่อุบลน้ำซับรีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง จัดอบรมเยาวชน 8 จังหวัดอีสานตอนล่าง 34 คน ทั้งหมดเป็นแกนนำเยาวชนาทั้งชั้นมัธยมต้น มัธยมปลาย และอุดมศึกษาจาก จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ แล จ.อุบลราชธานี

นายวิทยา บุญฉวี ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง กล่าวว่า การฝึกอบรมเครือข่ายมีวัตถุประสงค์ให้เป็นนักสื่อสารเฝ้าระวังภัยเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการกระทำผิดกฎหมายอื่น โดยใช้ช่องทางเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนในจังหวัด และสื่อของเครือข่ายที่มีการจัดอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งการเข้ารับการฝึกทักษะครั้งนี้ ทำให้เยาวชนทราบถึงกระบวนการผลิตสื่อ และการรายงานข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และข่ายโซเซียลเน็ตเวิร์ก

“เยาวชนจะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในกลุ่มของตนเอง เพื่อสร้างกระบวนการบริหารจัดการ เมื่อพบเห็นการกระทำผิด เช่น การนำสุราเข้ามาดื่มในสถานที่ห้ามดื่ม การปล่อยให้มีการเล่นพนัน หรือการมั่วสุมสิ่งเสพติดเยาวชนสามารถบันทึกภาพและเขียนข่าวนำมาเผยแพร่ให้ สังคมช่วยกันตรวจสอบ เร่งรัดให้เจ้าหน้าดำเนินการกับกลุ่มที่ทำผิดกฎหมาย”

ข่าวแจ้งว่า ระหว่างการฝึกอบรมได้เปิดโอกาสให้แกนนำเยาวชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่พบเห็น ที่บ้าน ชุมชน และโรงเรียน ซึ่งมีการสะท้อนปัญหาการหนีเรียน เพราะมีแรงชักจูงจากภายนอก ซึ่งมีการตั้งข้อสงสัยเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเล่นการพนันออนไลน์ การจำหน่ายเครื่องดื่มแอกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือการรวมกลุ่มนำรถแต่งมาแข่งกันจนทำให้มีผู้เสียชีวิต ซึ่งหากเยาวชนไม่มีภูมิคุ้มกันจะตกเป็นเหยื่อทำให้เสียอนาคต