ผู้บริหาร อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหาร อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (4 มีนาคม 2556) นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.ประทีป กิจจะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วย นายณรงค์ ณ อุบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม2 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุม

         วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. มีหมายกำหนดการจะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และราษฎร  การจัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีหมายกำหนดการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. พร้อมทั้งเสด็จเยี่ยมพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-17 มีนาคม 2556 โดยประทับพักแรก ณ เรือนที่ประทับเขื่อนสิรินธร และเสด็จฯ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี