เครือข่ายงดเหล้าชี้เยาวชน 8 จังหวัดอีสานล่างใส่ใจภัยจากแอลกอฮอล์มากขึ้น

เครือข่ายงดเหล้าชี้เยาวชน 8 จังหวัดอีสานล่างใส่ใจภัยจากแอลกอฮอล์มากขึ้น

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน 8 จังหวัดอีสานล่าง หลักสูตร “เยาวชนนักสื่อสารเพื่อการเฝ้าระวังภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ อุบลน้ำซับรีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2556 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง ร่วมกับ ประชาคมงดเหล้า 8 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา จัดอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน หลักสูตร “เยาวชนนักสื่อสารเพื่อการเฝ้าระวังภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ณ อุบลน้ำซับรีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ แกนนำเยาวชนทั้ง 8 จังหวัด ได้ฝึกทักษะเทคนิคการสื่อสารและการรายงานข่าวจากทีมวิทยากรและสื่อมวลชนมืออาชีพ อาทิเช่น คุณสุชัย เจริญมุขยนันท, คุณประวิตร ตอพล, คุณพงษ์สันต์ เตชะเสน และคุณเกียรติศักดิ์ ชัยสกุลวงศ์ ทั้งนี้เพื่อการสื่อสาร และการรณรงค์เฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ในพื้นที่ของตน นอกจากนี้เยาวชน 8 จังหวัดอีสานล่าง ได้ร่วมอภิปรายหารือช่องทางการสื่อสารและเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

และการอบรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวิโรฒ มีแก้ว ประธานภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี และอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้กำลังใจแกนนำเยาวชน 8 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ด้านนางกัญญานันท์ ตาทิพย์ ผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่างกล่าวว่า “การอบรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงเยาวชนและคนรุ่นใหม่ กำลังให้ความสนใจต่อโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากยิ่งขึ้น และเชื่อมั่นว่าแกนนำเยาวชนจะนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการเฝ้าระวังภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป”

รายงานโดย นางสาวฐิติรัตน์ ชาริโท (เฟื่อง)

คณะทำงานนักสื่อสารเยาวชนรณรงค์ลดนักดื่มหน้าใหม่ จ.อุบลราชธานี

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

NoalTV ทีวีออนไลน์ไร้แอลกอฮอล์

www.facebook.com/NoalTV