อบจ.อุบลฯ ติดตามการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 รถแบคโฮเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชนบ้านหนองผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 รถแบคโฮเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชนบ้านหนองผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน

วันนี้ ( 27 ก.พ. 56 ) นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเดช แสวงสาย รองนายก อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ อึ้งชยากร ส.อบจ.อ.เขื่องใน เขต 1 ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมการขุดสระกักเก็บน้ำที่บ้านหนองผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการ 1ตำบล 1 รถแบคโฮ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

โดยสระกักเก็บน้ำที่ทำการขุดมีขนาด 200 x 600 เมตร ลึก 5 เมตร อยู่ติดกับลำห้วยเรือ เพื่อเป็นแหล่งน้ำทางการเกษตรและน้ำประปาหมู่บ้านแก่ประชาชน บ้านหนองผักแว่น จำนวนประมาณ 400 ครัวเรือน ถือเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น รวมทั้งเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนแก่ประชาชนด้วย

สำหรับรถแบคโฮคันดังกล่าว นอกจากจะใช้ในการขุดสระกักเก็บน้ำที่บ้านหนองผักแว่นแล้ว องค์การบริหารส่าวนจังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุน ใช้ในการขุดลอกคลองระบายน้ำชีเข้าสู่กุดเลิงแคลง บ้านค้อทอง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
 สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี