น้ำมูลมีคุณภาพต่ำ ส่งผลให้ปลาที่วังมัจฉาจังหวัดอุบลราชธานี เสียชีวิตจำนวนมาก

น้ำมูลมีคุณภาพต่ำ ส่งผลให้ปลาที่วังมัจฉาจังหวัดอุบลราชธานี เสียชีวิตจำนวนมาก

เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอความร่วมมือประชาชน รักษาสภาพแม่น้ำมูล หลังจากปลาที่วังมัจฉาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเสียชีวิต เนื่องจากน้ำมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน

นายชัยยุทธ์ โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้มีปลาจำนวนมากที่บริเวณวังมัจฉา ประชาร่วมใจ ท่าน้ำวัดสุปัฎนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ตายลอยแพขึ้นมา ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด และศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ได้ไปตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณดังกล่าว พบว่าคุณภาพน้ำมีค่าออกซิเจนต่ำเพียง 3.5 ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานมาก จึงส่งผลกระทบให้ปลาเสียชีวิต
สำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำที่บริเวณวังมัจฉา ประชาร่วมใจ ในขณะเดียวกัน ได้รวบรวมปัจจัยเพื่อจัดซื้อเครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำ เพิ่มเติมอีกเพื่อให้เพียงพอต่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพน้ำ
อย่างไรก็ตามเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น้ำมูล เพื่อให้เป็นแม่น้ำที่มีความสวยงาม เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำ ด้วยการไม่ทิ้งของเสีย ขยะมูลฝอย หรือวัตถุเป็นพิษต่างๆลงในแม่น้ำมูล

ภาพ , ข่าว  :  NNT

ผู้สื่อข่าว : อุบลราชธานี(สวท.) อุบลราชธานี(สวท.)
Rewriter : จิรภิญา สมลังกา
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th