เทศบาลนครอุบลฯเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เทศบาลนครอุบลฯเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี  จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  ในวันอาทิตย์ที่  24 มีนาคม  2556  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.    ณ  หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อและมีสิทธิ   

เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี หรือหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ  หากพบไม่ถูกต้อง แจ้งเพิ่ม หรือถอนชื่อในทะเบียนบ้าน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 มีนาคม 2556  ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 045-246060-4 ต่อ 222