“สคร.7 กระตุ้นพ่อแม่ ป้องเหตุเด็กจมน้ำปิดเทอมนี้”

“สคร.7 กระตุ้นพ่อแม่ ป้องเหตุเด็กจมน้ำปิดเทอมนี้”             

      นพ.ศรายุธ  อุตตมางคพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า การจมน้ำเป็น สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งมีเด็กเสียชีวิตปีละ 1,500 คน โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนที่เด็กนักเรียนจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด พบว่าใน 3 เดือน มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง 464 คน เนื่องจากตรงกับช่วงปิดภาคการศึกษาและประกอบกับช่วงที่มีอากาศร้อนทำให้เด็กมักไปเล่นน้ำตามแหล่งน้ำเพื่อคลายร้อน ไม่ว่าจะแหล่งน้ำลึก หรือแหล่งน้ำตื้น ก็อาจเกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิต

นพ.ศรายุธ  กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือน มี.ค.ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ สำหรับปีนี้ได้กำหนดคำขวัญ ที่ใช้ในการรณรงค์คือ “หนูไม่จมน้ำแน่…ถ้าพ่อแม่ป้องกัน” สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงต้องการสร้างกระแสความตื่นตัวให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ตระหนักและรับรู้ปัญหา รวมถึงแนวทางป้องกันการจมน้ำในเด็ก จะต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง เพราะบางครั้ง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ยังมีความเข้าใจผิดว่าการทำกิจกรรมเพียงระยะเวลาสั้นๆเช่น การชงนม การเข้าห้องน้ำ และปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง ไม่น่าจะทำให้เด็กจมน้ำเสียชีวิตได้ ซึ่งในความเป็นจริงสามารถจมน้ำเสียชีวิตได้ แม้ระดับน้ำสูงเพียง 1-2 นิ้ว ส่วนในเด็กโตอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ห้ามเล่นน้ำเองตามลำพัง และห้ามกระโดดลงไปช่วยเพื่อนแม้จะว่ายน้ำเป็น เพราะเด็กมักจะจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกันเป็นกลุ่ม เนื่องจากเด็กไม่รู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง จึงมักกระโดดลงไปช่วยคนที่ตกน้ำ ควรตะโกนเรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วย หรือถ้าไม่มีใครให้ใช้อุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้ เช่น แกลลอนเปล่า ลูกมะพร้าว ไม้ยาวๆหรือเชือกโยนให้ผู้ตกน้ำเกาะลอยตัวเข้าหาฝั่ง มาตรการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เด็กๆ ควรมี เพื่อเป็นทักษะในการป้องกันตนเอง ไม่ให้เกิดปัญหาจมน้ำ คือ การสร้างเกราะป้องกันตนเองโดยการเรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดเป็น หลักสูตรขั้นพื้นฐานโดยเน้นสอนให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ สามารถเอาชีวิตรอดได้เมื่อตกน้ำ และรู้วิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำในเบื้องต้น

ข้อความสำคัญ  หนูไม่จมน้ำแน่ถ้าพ่อแม่ป้องกัน

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้                                                                                                                         

ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน / ข่าว

ศิริวรรณ ชุมนุม  ตรวจ/อนุมัติ