เทศบาลนครอุบลฯ เชิญชมการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครอุบลราชธานีคัพ ชิงเงินรางวัลกว่า 90,000 บาท

เทศบาลนครอุบลฯ เชิญชมการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครอุบลราชธานีคัพชิงเงินรางวัลกว่า 90,000 บาท

ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครอุบลราชธานีคัพ  ประจำปี  2556  ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  –  เมษายน  2556  ซึ่งมีการจัดการแข่งขันจำนวน 2 ชนิดกีฬา

1.     กีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน  16 ปี

ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 3 รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นประชาชนทั่วไป 

ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 3 รับเงินรางวัล 3,000 บาท

โดยทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาบาสเกตบอล ทุ่งศรีเมือง

2.     กีฬาฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน  16 ปี

ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 3 รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นประชาชนทั่วไป 

ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 3 รับเงินรางวัล 3,000 บาท

โดยทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม –  5 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป        ณ สนามกีฬาบาสฟุตซอล ทุ่งศรีเมือง

เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมเชียร์การแข่งขันกีฬาเทศบาลนครอุบลราชธานีคัพ       ได้ตามวันและเวลาข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

โทร 045-246060 – 4 ต่อ 129  หรือ อ.เสรี ทองเลิศ โทร 086-4688946