เบื้องหลังรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข : บุญราคาแพง แห่งยุคพุทธพานิชย์

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” โดยการสนับสนุนของโครงการสะพานสร้างเสริมประชาธิปไตย องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาUSAID เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนและพลเมืองในกระบวนการทางการ เมือง นโยบายสาธารณะ  ส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสารในท้องถิ่น  โดยการจัดเวทีเสวนาและบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ จำนวน 35 เทป  ตัดต่อออกอากาศทาง ช่อง sangsook channel วีเบิ้ลทีวี,ช่อง Next step,ช่องข่าวท้องถิ่น โสภณเคเบิ้ลทีวี/วีเคเบิ้ลทีวี/ราชธานีเคเบิ้ลทีวี,สถานีวิทยุ Cleanradio FM 92.5 MHz,สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี FM 102.75 MHz และเวปไซต์ www.sangsook.net 

โดยประเด็น“บุญราคาแพง แห่งยุคพุทธพานิชย์” เป็นประเด็นที่ประชาชนต้องการให้นำเสนอผ่านรายการเพื่อนำเสนอข้อมูล วงจรธุรกิจที่ยึดหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา นำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาต่อไป รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประเด็น “บุญราคาแพง แห่งยุคพุทธพานิชย์” ได้บันทึกเทปในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.00 – 13.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น G สุนีย์ ทาวเวอร์  จ.อุบลราชธานี

 

We cannot display this gallery