ลำน้ำลำเซบกในเขตพื้นที่ อ.ตระการพืชผล แห้งขอดส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกพืชผักในฤดูแล้งอย่างหนัก

ลำเซบกแห้ง กระทบปลูกพืชฤดูแล้ง พื้นที่การเกษตรขาดน้ำแล้วกว่า 7.5 แสนไร่

อุบลราชธานี – ลำน้ำเซบก สาขาแม่น้ำมูลใน อ.ตระการพืชผล แห้งขอดจากภัยแล้ง ขณะที่ทั้งจังหวัดภัยแล้งครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ พื้นที่การเกษตรกว่า 7.5 แสนไร่ขาดน้ำ

วันนี้ (20 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุบลราชธานี ว่าลำน้ำเซบก สาขาแม่น้ำมูลใน อ.ตระการพืชผล ระดับน้ำลดลงจนผืนทรายโผล่พ้นน้ำ และเริ่มส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง ทั้งถั่วฝักยาว มะเขือพวง ต้องใช้เครื่องสูบน้ำดึงน้ำดิบที่เหลืออยู่ตามแอ่งขึ้นมาใช้รดพืชผัก

ทั้งนี้ ริมฝั่งลำเซบกมีพื้นที่เพาะปลูกพืชและข้าวนาปรังกว่า 2,000 ไร่ ซึ่งที่ผ่านมาชลประทานจังหวัดประกาศเตือนเกษตรกรให้งดการเพาะปลูกพืชในปีนี้ เพราะไม่มีน้ำเพียงพอ เนื่องจากภัยแล้งรุนแรงกว่าทุกปี แต่ยังมีบางพื้นที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำยังทำการเพาะปลูก และเริ่มได้รับผลกระทบ ขณะที่ทั้งจังหวัดมีพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้ง 25 อำเภอ กว่า 750,000 ไร่

ข่าว , ภาพ  :  ASTV