สื่อสร้างสุขอุบลฯเสวนาพุทธพาณิชย์

อุบลราชธานี-สื่อสร้างสุข อุบลราชธานี ร่วมกับนักวิชาการด้านพุทธศาสนา เสวนา “บุญราคาแพง ยุคพุทธพาณิชย์” แนะวัดต้องเป็นศูนย์กลางปลูกฝังธรรมะให้พุทธศาสนิกชนตั้งแต่เกิดจนตาย เน้นธรรมะ ให้ธรรมก่อนรับบริจาค ประชาชนไม่ควรสนับสนุนพระที่ทำผิด

วันนี้ (17ก.พ.56) ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันยูเสดจัดเสวนา “บุญราคาแพง ยุคพุทธพาณิชย์”

มีนักวิชาการสายพุทธศาสนา ประกอบด้วย พระครูสุขุม วรรณโณภาส ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายสวิง บุญเจิม นักคิดนักเขียนด้านพุทธศาสนา ผศ.สุพิมล ศรศักดา รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี และนายกมล หอมกลิ่ม ผู้ดำเนินรายการ

พระครูสุขุม วรรณโณภาส ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ กล่าวว่า วัดปัจจุบันควรเป็นวัดเทศนาสั่งสอนให้คนศัทธา ไม่ใช่วัดไหนบอกหวยจึงศรัทธา หรือมีการแสดงก็เห็นด้วย แต่ไม่มีผู้ศรัทธาเข้าถึงแก่นแท้พุทธศาสนา ควรดึงวัดกลับสู่ระบบ ให้วัดเป็นที่พึ่งตั้งแต่เกิดถึงตาย คือให้พระตั้งชื่อมงคลให้ลูกหลาน ป่วยให้พระเทศนาโปรด ตายพระก็สวดเผา จนถึงทำบุญให้คนตาย จะทำให้ปัญหาพุทธพาณิชย์เบาบางลง เพราะชุมชนใกล้ชิดกับพระ โดยพระควรให้ธรรมะก่อนรับบริจาค ไม่ใช่บริจาคแล้วค่อยให้ประชาชนเข้าถึงธรรม

ด้านนายสวิง บุญเจิม นักคิดนักเขียนด้านพุทธศาสนา เปรียญธรรม 9 ประโยค กล่าวว่าพุทธพาณิชย์มีตั้งแต่พุทธกาล มีพระออกจากป่าไปสร้างวัดอยู่ในเมืองย่านเศรษฐกิจสมคบกับญาติโยมหากิน พระพุทธเจ้าท่านไม่สนับสนุน ทุกวันนี้บางวัดได้จีวรมาทางหน้าวัด แล้วขายออกทางหลังวัด หลายวัดลงทุนซื้อรถมาเร่แจกใบบอกบุญ

ที่ร้ายหนักวัดในภาคกลางบอกกับชาวบ้านให้ทำทานมากๆ จะได้บุญมากๆ จะมีโอกาสมั่งมีมากกว่าที่มีอยู่ ให้ทำบุญกับพระองค์โน้นองค์นี้ ทำให้ครบทั้ง 7 วัน แบบนี้ถูกหรือไม่ ทั้งที่ความจริงบุญคือ การถือศีลภาวนา ให้ทานกับคนที่เดือดร้อนจริง และทำทานเท่ากำลังที่มีอยู่ ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้สอนให้ทำอย่างนี้ก็ได้บุญแล้ว

ด้าน ผศ.สุพิมล ศรศักดา รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ระบุว่า ศรัทธาของคนมาจากความเชื่อมั่น

ดังนั้น จึงมีการตั้งราคาให้พระในการนิมนต์ไปทำกิจสงฆ์ ซึ่งพระเองก็เห็นด้วย กลายเป็นศรัทธาแกว่งไม่มีหลักยึด แต่ไปเอาประเด็นเรื่องเล็กน้อยมายึดแทน ทุกวันนี้จึงมีการโปรโมทเชิญชวนให้ทำบุญสารพัดบุญ แต่ประชาชนที่เข้าใจหลักศาสนาก็รู้ว่า การทำเช่นนั้นมันไม่ใช่ พระสงฆ์ผู้ใหญ่ที่ปกครองต้องยึดพระธรรมวินัย ติติงพระที่ทำไม่ถูก อุบาสกอุบาสิกาเห็นพระทำไม่ถูก ก็มีสิทธิ์ไม่สนับสนุน

 

ข่าว, ภาพ : ASTV