บริจาคโลหิตวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ

บริจาคโลหิตวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ  

รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้กำลังใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรผู้บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)  โดยมี ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ณ ศาลาแปดเหลี่ยม อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดเผยว่า การรับบริจาคโลหิตถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ออกให้บริการในครั้งนี้ และมีบุคลากร นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสา โดยนำนักศึกษาทำความสะอาดชุมชน ตลอดจนกิจกรรมการทำบุญตักบาตร ในช่วงเช้าวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  

เพลิน วิชัยวงศ์ ปชส.ม.อุบลฯ