นักศึกษาม.อุบลฯไอเดียเจ๋ง จัดประกวดหมวกกันน๊อค หวังเพิ่มการสวมใส่ของเพื่อนนักศึกษา

นักศึกษาม.อุบลฯไอเดียเจ๋ง จัดประกวดหมวกกันน๊อค หวังเพิ่มการสวมใส่ของเพื่อนนักศึกษา

เมื่อเช้าวันนี้ ณ ใต้ตึกคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายกิตตินันท์ ชัยภูมิ นักศึกษาปี 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับเพื่อนอีกประมาณกว่า 10 คน จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน๊อคที่บริเวณใต้ตึกคณะรัฐศาสตร์ โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงหมวกกันน๊อคที่มีการจัดประกวดในเฟสบุ๊คมาก่อนหน้านี้  การแจกใบปลิว แผ่นพับ และสติกเกอร์ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาทั้งในคณะรัฐศาสตร์เอง และเพื่อนนักศึกษาคณะอื่นที่มาเรียนในตึกนี้ได้มีความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นในการไม่สวมหมวกกันน๊อคนิรภัย โดยนายกิตตินันท์ ยังกล่าวว่า หลังจากที่มีเหตุการณ์ของเพื่อนนักศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนั้น ทำให้เพื่อนนักศึกษาหลายคนมีการสวมหมวกกันน๊อคกันมากขึ้น ส่วนการประกวดหมวกกันน๊อคนั้น ได้มีการประกาศรับสมัครส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ วันที่ 24 เดือนมกราคม 2556 ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพียง 6 ท่าน และมีการนับคะแนนในการกดไลค์จากผู้ที่เข้าชมภาพในเฟสบุ๊ค 50 % อีกส่วนจะเป็นคะแนนจากคณะกรรมการ 30 % และอาจารย์อีก 20 % ปรากฎผลการประกวด ได้แก่ รางวัลที่ 1 นายอดิศักดิ์ สมบัติ คณะรัฐศาสตร์ปี 2 รางวันที่ 2 นายกิตติคุณ เจริญจิตร คณะรัฐศาสตร์ปี 2 และรางวัลที่ 3 นางสาวจิตติยา เข็มพันธ์ คณะศิลปะศาสตร์ ปี 2 รางวัลที่ได้คือ เกียรติบัตรจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรศ.ไชยันต์ รัชชกูล คณะบดีคณะรัฐศาสตร์เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้

ส่วนดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวในฐานะที่ปรึกษาว่า หลังจากทางคณะรัฐศาสตร์ได้เข้าร่วมในโครงการการสร้างวินัยจราจรในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีอาจารย์จักเรศ อิฐรัตน์คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้ประสานงานโครงการ ได้มีการออกแบบและส่งเสริมให้นักศึกษาให้เป็นผู้จัดกิจกรรมเอง ให้เป็นแนวคิดของนักศึกษาและเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา โดยมีกลุ่มของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบประมาณ 4 กลุ่ม  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาคือโครงการรณรงขับขี่ปลอดภัย  โครงการทำร่วมกับชุมชนในรอบมหาวิทยาลัย และโครงการหมวกกันน๊อคมหัศจรรย์  ที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสรุปสิ่งที่ได้ดำเนินงานมาตลอด สอง สามเดือนที่ผ่านมา และจะมีการขยายผลสู่รุ่นน้อง จะมีวิธีการปรับปรุงการแกะลายหมวกมาเป็นการ เพสสี จะเป็นวิธีการที่สวยและรวดเร็วกว่าเดิม คงเป็นระยะต่อไป

รพินทร์ ยืนยาว/ข่าว