อบจ.อุบลฯ บริการด้านสุขภาพประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชมภู

อบจ.อุบลฯ บริการด้านสุขภาพประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชมภู

 อบจ.อุบลฯ  บริการด้านสุขภาพตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจประชาชน

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชมภู ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

        (12 ก.พ.56) นายพรชัย  โควสุรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีห่วงใยใส่ใจประชาชน (หรือ อบจ.พาหมอมาคำคีง) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชมภู ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมี นายประมิตร โกศัลวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชมภู  ให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

         สำหรับโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจประชาชน (หรือ อบจ.พาหมอมาคำคีง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู และ อสม. ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป  ตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด วัดความดัน และบริการนวดแผนโบราณ  ซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อตรวจรักษาวินิจฉัยโรค  ทั้งนี้  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  ห่างไกลโรค  ประชาชนสามารถเข้ารับบริการด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว เป็นการลดค่าใช้จ่าย และได้จัดให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจคนพิการ เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาให้บริการเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งมีประชาชนสนใจเข้ารับบริการในโครงการนี้เป็นจำนวนมาก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี