อบจ.ห่วงใยใส่ใจประชาชน พาหมอมาคำคีงที่ อบต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ

อบจ.ห่วงใยใส่ใจประชาชน (อบจ.พาหมอมาคำคีง) จัดคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

      วันนี้ ( 13 กุมภาพันธ์ 2556  ) เวลา 09.30 น. นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคณะทำงานจากกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดคาราวานออกตรวจสุขภาพประชาชน ตามโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุวรรณ มะลิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นายทองสัย คำอินทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สิบเอกวาสิษฐ์ แก้วเนตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และนางสามใบ วิทยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ้านหนองแสง  ให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

     สำหรับโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจประชาชน (อบจ.พาหมอมาคำคีง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนงาม และ อสม. ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป  ตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด วัดความดัน และบริการนวดแผนโบราณ  ซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อตรวจรักษาวินิจฉัยโรค  ทั้งนี้  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  ห่างไกลโรค  ประชาชนสามารถเข้ารับบริการด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว เป็นการลดค่าใช้จ่าย และได้จัดให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจคนพิการ เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาให้บริการเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งมีประชาชนสนใจเข้ารับบริการในโครงการนี้เป็นจำนวนมาก

   สำหรับในครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  จัดให้มีบริการด้านสุขภาพประชาชนที่ศาลากลางบ้านแสงน้อย หมู่ 6,7 ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี