สื่อสร้างสุขอุบลฯ เปิดปม “บุญราคาแพง แห่งยุคพุทธพานิชย์” ในรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข 15 กพ.นี้

ในสมัยพุทธกาล มีบันทึกถึงอานิสงค์ของการทำบุญไว้มากมาย เช่น จิตของผู้กระทำก็กระทำด้วยใจที่ศรัทธาอยากให้ ไม่ได้อยากได้รับผลคืนกลับอันใด

แต่ในปัจจุบัน เรามักไม่ได้มีศรัทธาอย่างแท้จริง ต้องการรู้ก่อน ว่าทำแล้วจะได้อะไรเป็นผล และผลที่อยากได้ไม่ใช่นิพพาน แต่เป็นผลเชิง “โลกียะสุข”

และว่ากันว่า กิจกรรมที่มีรากฐานจากความคิดเชิงธุรกิจ แต่แท้ที่จริงแล้วแฝงเข้ามากระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ประโยชน์กอบโกยรายได้สู่ตนนั้น และเมื่อใดก็ตามที่ความโลภ ความมุ่งหวังทางการค้า เข้าครอบงำแล้ว มันก็จะแปลงร่างกลายเป็น “พุทธพาณิชย์”

จริงหรือไม่อย่างไร!! ร่วมหาคำตอบได้ในรายการโทรทัศน์ “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” ตอน        “บุญราคาแพง แห่งยุคพุทธพานิชย์” พรุ่งนี้ (15 02 13) เวลา 13.00น.เป็นต้นไป ที่ ชั้น g ซิตี้ มอลล์ สุนีย์…