โสภณเคเบิ้ลทีวีรายงาน

โสภณเคเบิ้ลทีวี รายงานผ่าน รายการ ร่วมทุกข์ร่วมสุข  season2 ออกอากาศทาง บัวกลางมูลทีวี ที่ราชธานีอโศก