“สคร.7 ห่วงวัยรุ่นติดโรคทางเพศสัมพันธ์วันวาเลนไทน์เพิ่ม เร่งปูพรมให้ความรู้เข้ม”

สคร.7 ห่วงวัยรุ่นติดโรคทางเพศสัมพันธ์วันวาเลนไทน์เพิ่ม เร่งปูพรมให้ความรู้เข้ม

 

ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ห่วงสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เร่งให้ความรู้เยาวชน ในวันวาเลนไทน์นี้
            นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี กล่าวว่า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันแห่งความรัก ซึ่งเป็นวันที่ใครหลายๆ คนรอคอย โดยเฉพาะหนุ่มสาว ปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อิทธิพลจากสื่อต่างๆ ส่งผลให้เยาวชนและวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยให้ความสำคัญกับวันนี้ และแสดงออกเรื่องความรักอย่างผิดๆ มอบความรักด้วยการมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก เพื่อน หรือคนรู้จัก โดยขาดทักษะในการป้องกันตนเอง ทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ รวมถึงการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นำไปสู่การทำแท้ง ซึ่งบางครั้งอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต และส่งผลกระทบอื่นๆ อีกมากมายตามมา
            นพ.ศรายุธ เผยว่า ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2549-2554 ประชาชนมีแนวโน้มอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อ เนื่องทุกปี โดยเฉพาะโรคหนองใน สำหรับสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ภาคอีสานตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 1–31 ธ.ค.55 พบผู้ป่วยจำนวน 4,023 ราย ส่วนสถานการณ์โรคเอดส์พบผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์สะสม พ.ศ. 2533 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555 จำนวน  5,992 รายและเสียชีวิต จำนวน 773 ราย ซึ่งปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อของผู้ป่วยโรคเอดส์ คือ การมีเพศสัมพันธ์ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นพ.ศรายุธ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  สคร.7 ถือโอกาสวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงนี้  รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการให้บริการสุขภาพเชิงรุก ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ การป้องกันปัญหาที่จะตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในวัยเรียน ให้เยาวชนตระหนักถึงการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและปลอดภัย สามารถลดอัตราการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  ด้วยการปูพรมลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ โดยมีแนวคิดหลักในการรณรงค์วันวาเลนไทน์ คือ “รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน”  ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. สัปดาห์วาเลนไทน์ ตรวจ และการปรึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจหาเชื้อซิฟิลิซและรับถุงยางอนามัยฟรี   ที่ศูนย์สาธิตบริการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

2. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 55 ร่วมรายการ ไขข้อข้องใจ ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จ. อุบลราชธานี

3. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จัดรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และนิทรรศการให้ความรู้ ที่ถนนคนเดิน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

4. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จัดรณรงค์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และรณรงค์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ที่ ถนนคนเดิน อ. เมือง  จ. อุบลราชธานี  ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อความสำคัญ  รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 ห่วงใย   อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน / ข่าว