แม่ค้าแก่งสะพือ! รุดแจ้ง ตร.ขอเก็บป้ายโจมตีโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี

แม่ค้าแก่งสะพือ! รุดแจ้ง ตร.ขอเก็บป้ายโจมตีโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

 

ข่าว,วิดีโอ : 77Nation