ตม.อุบลฯ เผยชาวโรฮิงญาขาดแคลนเครื่องใช้อุปโภคบริโภคมุ้ง หมอน พัดลม

ตม.อุบลฯ เผยชาวโรฮิงญาขาดแคลนเครื่องอุปโภค-บริโภคเพียบ

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ทำประวัติชาวโรฮิงญา 100 คน ที่ถูกส่งจาก จ.พังงา มาอาศัยชั่วคราวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ สะพานมิตรภาพ 2 ดูแลปัญหาสุขภาพ

พ.ต.ท.ศุภโชค พณิชยพงศ์ สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตลอดสัปดาห์ที่ชาวโรฮิงญากลุ่มนี้ ถูกส่งมาควบคุมที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร เนื่องจากมีล่ามช่วยเหลือ

ส่วนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ซึ่งรอรับชาวโรฮิงญา 100 คน ที่ถูกส่งมาจากด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ระบุว่า ยังขาดแคลนเครื่องใช้อุปโภคบริโภคประจำวัน เช่น มุ้ง หมอน และพัดลม โดยผู้ที่ต้องการช่วยเหลือสามารถบริจาคสิ่งของเหล่านี้ได้ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร

ภาพ ,  ข่าว : ASTV