นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีแสดงความยินดีแก่บ้านห้วยแดงในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตในการเข้าประกวดหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษามหาวชิราลงกรณฯ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีแสดงความยินดีแก่บ้านห้วยแดงในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตในการเข้าประกวดหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษามหาวชิราลงกรณฯ 

นายแพทย์สุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบ้านห้วยแดง  หมู่ 9  ตำบลดอนจิก  อำเภอพิบูลมังสาหาร   ซึ่งเป็นตัวแทนในการเข้าประกวดหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษามหาวชิราลงกรณ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  ประจำปี 2555  เมื่อวันที่ 9-10  มกราคม  2556  ณ  รีเจ้นท์ รีสอร์ท  ชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ที่ผ่านมา ผลการประกวดบ้านห้วยแดงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต   ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน  10,000  บาทจากกองสุขศึกษาและได้เสนอชื่อผู้ชนะเลิศระดับเขตทั้ง 18 เขต  เพื่อเข้ารับโล่พระราชทานต่อไปนอกจากนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านห้วยแดงตำบลดอนจิก  อำเภอพิบูลมังสาหาร  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ  ซึ่งผลการประกวดโรงเรียนบ้านห้วยแดง ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  ระดับดี  ประจำปี  2555  ได้รับใบประกาศพร้อมเงินรางวัล  จำนวน  6,000  บาท  จากกองสุขศึกษาอีกด้วย

รสสุคนธ์  มณฑา  ข่าว/ส่งข่าว                                                                                                     

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี