เมืองดอกบัวของไหว้ตรุษจีนเนื้อหมูขึ้นราคาอีก 10 บาท

เมืองดอกบัวของไหว้ตรุษจีนเนื้อหมูขึ้นราคาอีก 10 บาท

อุบลราชธานี – การซื้อของไหว้ในเทศกาลตรุษจีนที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อหมูปรับราคาขึ้นอีกกิโลกรัมละ 10 บาท โดยผู้ขายระบุราคาเนื้อหมูแพงมาจากต้นทางเพราะฟาร์มขึ้นราคารับซื้อหมูเป็น ขณะเป็ด ไก่ราคายังเป็นปกติ ส่วนแม่ค้าไม่ตุนของไว้ขายมาก เพราะเศรษฐกิจไม่ดีคนซื้อของไหว้เท่าที่จำเป็น

บรรยากาศการจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มีคนไทยเชื้อสายจีนมาซื้อของใช้เซ่นไหว้เนื่องในเทศกาลคึกคัก โดยราคาเนื้อหมูที่ใช้เป็นอุปกรณ์เซ่นไหว้ปรับราคาขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 บาท เนื้อสันนอกกิโลกรัมละ 140 บาท ส่วนเนื้อแดง 130 บาท หัวหมู 500-700 บาท ตามขนาด

ผู้จำหน่ายระบุว่า การปรับราคาขึ้นของเนื้อหมูช่วงนี้ไม่เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน แต่ราคาเนื้อหมูเป็นหน้าฟาร์มมีราคาสูงขึ้นจากเมื่อเดือนก่อนที่รับซื้ออยู่ ระหว่างกิโลกรัมละ 55-60 บาท เป็นกิโลกรัมละ 69 บาท

ขณะที่ราคาเป็ดยังอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 130 บาท ไก่เลี้ยงกิโลกรัมละ 85 บาท ไก่บ้านกิโลกรัมละ 120 บาท ซึ่งเป็นราคาปกติของตลาด แต่ปีนี้ผู้จำหน่ายของสดใช้เซ่นไหว้ไม่มีการตุนสินค้าไว้มาก เพราะแนวโน้มลูกค้าซื้อของน้อยลงจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทำให้ลูกค้าซื้อของ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ข่าว, ภาพ : ASTV