แม่น้ำมูลแล้งกระทบ “แก่งสะพือ” แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห้งขอด

อุบลราชธานี – ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อแก่งสะพือ แหล่งท่องเที่ยวเล่นน้ำสำคัญของอำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานีไม่มีน้ำให้นักท่องเที่ยวลงเล่น แม่ค้าของกินและของที่ระลึกหวั่นกระทบยาวถึงสงกรานต์ที่คนหลายจังหวัดพากัน มาเล่นสาดน้ำ

ระดับแม่น้ำมูลที่ลดลงอย่างมากในปีนี้ส่งผลกระทบต่อแก่งสะพือ แหล่งท่องเที่ยวเล่นน้ำชื่อดังของ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยตามเกาะแก่งมีระดับน้ำต่ำกว่าแก่งหิน จึงไม่มีน้ำไหลตามแก่งหินที่ประชาชนนิยมใช้เป็นจุดเล่นน้ำ รวมทั้งตามแอ่งของเกาะแก่งยังมีน้ำขัง มีตะไคร่น้ำขึ้นเขียวไม่สามารถลงไปเล่นน้ำได้

นายบูรพา โทนุสิน ผู้ดูแลศาลเจ้าพ่อพระงูมหน้าแก่งสะพือ กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นแม่น้ำมูลลดลงจนน้ำไม่สามารถไหลผ่านแก่งหินมาก่อน นับเป็นความแห้งแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปีของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ จึงกังวลแค่ช่วงต้นฤดูแล้งน้ำยังไม่มีกว่าจะถึงฤดูฝนความแห้งแล้งในแม่น้ำ บริเวณแก่งสะพือจะรุนแรงกว่านี้

ด้านแม่ค้าจำหน่ายของกินและของที่ระลึกบริเวณแก่งสะพือระบุว่า สภาพลำน้ำที่แห้งขนาดนี้เกิดขึ้นมานานเกือบ 2 สัปดาห์แล้ว ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทำได้เพียงเล่นน้ำด้านล่างที่เป็นร่องน้ำ ลึก หรือเดินเที่ยวชมและซื้อสินค้า และหากระดับน้ำยังเป็นเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ เป็นอย่างมาก เพราะเป็นจุดที่ประชาชนจากต่างจังหวัดนิยมพากันมาท่องเที่ยวเล่นสาดน้ำใน เทศกาลนี้จำนวนหลายหมื่นคนทุกปี

สำหรับแก่งสะพือ ตั้งอยู่ห่างจากเขื่อนปากมูลประมาณ 40 กิโลเมตร ปัจจุบันเขื่อนปากมูลได้ปิดประตูเพื่อกักเก็บน้ำตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ ผ่านมา แต่ไม่สามารถช่วยให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลสูงขึ้น เพราะลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลทุกแห่งก็แห้งแล้งจึงไม่มีน้ำไหลเข้ามาเติมให้ แม่น้ำมูลเหมือนทุกปีได้

ข่าว,ภาพ : ASTV

ข่าว : Mcot