โต๊ะอิหม่ามอุบลฯ เยี่ยมชาวโรฮิงญา ประสาน ตม.ให้ทราบข้อห้ามทางศาสนา

อุบลราชธานี – ครูสอนศาสนาอิสลามประจำมัสยิดกลางอุบลราชธานี พร้อมล่ามและชาวมุสลิมในจังหวัด รุดเยี่ยมชาวโรฮิงญา พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ ตม.ใช้เครื่องปรุงไม่ขัดหลักศาสนาอิสลามเลี้ยงผู้อพยพ และจัดหาที่ให้ละหมาด ด้านมัสยิดกลางจัดอาหารมาเลี้ยงสัปดาห์ละวัน 2 วันจนกว่าจะมีประเทศที่สามรับไป

วันนี้ (6 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี นายชาญชัย ปาทาน โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดกลางอุบลราชธานี พร้อมล่ามภาษาโรฮิงญา และชาวมุสลิมในจังหวัด นำข้าวของเครื่องใช้ และขนมจำนวนหนึ่งมอบให้ชาวโรฮิงญาที่ถูกส่งตัวมาอยู่ที่ ตม. 100 คน สร้างความดีใจแก่ชาวโรฮิงญาที่มีเพื่อนชาวมุสลิมด้วยกันมาเยี่ยมให้กำลังใจ

ขณะเดียวกัน นายชาญชัยได้ทำความเข้าใจกับชาวโรฮิงญาถึงระเบียบ และกฎหมายไทย โดยให้ปฏิบัติตามระหว่างถูกควบคุมตัวอยู่ที่นี่ พร้อมทั้งอธิบายวัฒนธรรมของชาวโรฮิงญาที่เป็นชาวมุสลิมให้เจ้าหน้าที่ ตม.ทราบ โดยเฉพาะการปรุงอาหารเลี้ยงขอให้ทำตามหลักศาสนา โดยไม่ใส่เครื่องปรุงที่เป็นข้อห้าม พร้อมหาสถานที่ให้ชาวโรฮิงญาได้ทำละหมาดทุกวัน

ส่วนความช่วยเหลือด้านอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม ทางมัสยิดกลางอุบลราชธานีจะเป็นผู้ปรุงเลี้ยงชาวโรฮิงญาสัปดาห์ละ 2 วัน สำหรับความช่วยเหลือเรื่องของใช้ส่วนตัวและอื่นๆ มัสยิดกลางจะระดมขอรับความช่วยเหลือจากชาวมุสสลิมมาให้จนกว่าชาวโรฮิงญา เหล่านี้จะมีประเทศที่สามรับไป

ข่าว,ภาพ : ASTV