นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง ศึกษาดูงาน สื่อสร้างสุขอุบลฯ ก่อนเดินทางกลับกทม.

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17.00 – 18.30 น. ณ หงษ์ฟ้าภัตตาคาร  จังหวัดอุบลราชธานี ทีมงานสื่อสร้างสุขอุบลฯ โดย คุณสุชัย เจริญมุขยนันท ผอ.สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้การต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 4 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  ขอเข้าศึกษาดูงานสื่อสร้างสุขอุบลฯ จำนวน 55 คน ก่อนเดินทางกลับกทม.หลังจากการศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

We cannot display this gallery