ทพญ.น้ำเพชร ต้ังยิ่งยงรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วย พุทธวราธิคุณ รพ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

ทพญ. น้ำเพชร ต้ังยิ่งยงรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วย พุทธวราธิคุณ รพ.นาตาล  จ.อุบลราชธานี

ทพญ. น้ำเพชร ต้ังยิ่งยง. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในโอกาสเป็นประธานใน พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วย พุทธวราธิคุณ รพ นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ว่าโรงพยาบาลนาตาลเริ่มเปิดดำเนินการ โดยให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนชาวอำเภอนาตาล และอำเภอใกล้เคียงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นระยะเวลา 3  ปี ปัจจุบันมีประชาชนที่มารับบริการประเภทผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 200 ราย และผู้ป่วยในเฉลี่ยเดือนละ 72  ราย  โดยที่โรงพยาบาลนาตาลได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเพียงจำนวน 1  หลัง ทำให้ต้องประยุกต์ใช้ห้องรอคลอดเป็นห้องผู้ป่วยใน  ทำให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความเดือดร้อน  ที่ต้องนอนรักษาอาการป่วยอย่างแออัด ลำบาก ตลอดจนแพทย์ พยาบาลที่คอยให้บริการตามมาตรฐานอย่างลำบาก แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็มีความตั้งใจ ยินดีพร้อมที่ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนให้หายจากอาการป่วยด้วยความเต็มใจเสมอมา

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวนาตาลคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลนาตาลจึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในซึ่งเป็นอาคารสองชั้นขนาด 30 เตียง เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวนาตาลได้รับการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานสะดวก สบาย โดยได้รับการอุปภัมถ์จากท่านพระเดชพระคุณเจ้า พระครูพุทธวราธิคุณ เจ้าคณะอำเภอนาตาล เจ้าอาวาสวัดพระโตบ้านปากแซง และท่านนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ พัอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท และเปิดให้บริการในปี 2556 นี้

รสสุคนธ์  มณฑา ข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี