TPD จัดอันดับ ส.ส.อุบลฯยอดเยี่ยม , ยอดแย่ ปี 54-55

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย (TPD) จัดอันดับ 7 ส.ส.อุบลฯยอดเยี่ยมระดับ 5 ดาว โดยรวบรวมจากสถิติการเข้าประชุมและการลงมติต่าง ๆ

1.วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์  เขต 1 พรรคเพื่อไทย

2.สุพล ฟองงาม  เขต 4 พรรคเพื่อไทย

3.สุทธิชัย จรูญเนตร  เขต 5 พรรคเพื่อไทย

4.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ  เขต 7 พรรคเพื่อไทย

5.ปัญญา จินตะเวช  เขต 9 พรรคเพื่อไทย

6.สมคิด เชื้อคง  เขต 10 พรรคเพื่อไทย

7.ตุ่น จินตะเวช  เขต 11 พรรคชาติไทยพัฒนา

ข้อมูล :  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย

ภาพประกอบ :  http://www.oja.go.th/NCJADhome/news/Lists/List/DispForm.aspx?ID=34