อุบลฯ สภ.นาจะหลวย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์

วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี

สภ.นาจะหลวย..!!!! เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์

ข่าว, ภาพ  : 77Nation