อุบลฯ ‘อลงกต’หนุนชาวบ้านปลูกพืชผัก

‘อลงกต’หนุนชาวบ้านปลูกพืชผัก

หนุนชาวบ้านปลูกพืชผัก เปิดตลาดเกษตรรองรับ : คอลัมน์คนดังท้องถิ่น : โดย…กฤษณะ วิลามาศ

       “อลงกต แสวงสุข” นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เพิ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามาหมาดๆ เป็นสมัยที่สอง เมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา ด้วยผลงานตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ได้ทำให้ชุมชนมีการพัฒนารุดหน้าไป นับเป็นความภาคภูมิใจที่ชาวบ้านได้ให้โอกาส และในครั้งนั้นได้มีแนวทางในการทำงานคือ 4 ปี ปรับปรุง 4 ปี เสริมสร้างอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์สุขของชาวเทพวงศา

เนื่องจากมองเห็นว่าการดำรงชีวิตของชาวบ้านตามชนบทไม่มีอะไร ที่จะเป็นอาชีพยั่งยืนและถาวรไปกว่าการเกษตร จึงมุ่งเน้นส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ได้หันมาปลูกพืชผักอีกทั้งทำสวนทำไร่ เสริมจากการทำอาชีพหลักในการปลูกข้าวนาปีกันให้มาก พร้อมกันนี้ก็ได้เปิดตลาดเพื่อการเกษตรขึ้นมาเป็นการรองรับสินค้า จัดตั้งตลาดเพื่อการเกษตรเป็นศูนย์กลางทางการเกษตรของชุมชนชาวเทพวงศา ผลักดันศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจนได้รับรางวัลที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอันดับ 3 ของประเทศไทยเมื่อปี 2553

กลับมานั่งตำแหน่งสมัยที่สอง “อลงกต” เดินหน้าสร้างรายได้ให้ชุมชนจากการขายพืชผลทางการเกษตร แล้วความเจริญในปัจจัยหลัก อาทิ น้ำไหล ไฟสว่าง เส้นทางสะดวก จะต้องทำควบคู่กันไปด้วย ทำถนนเชื่อมหมู่บ้านต่างๆ ในเขตรับผิดชอบทั้ง 17 หมู่บ้าน ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ก็จะทุ่มไปที่การพัฒนาเรื่องจราจรเป็นอันดับแรก รวมทั้งจัดงบประมาณลงช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วยการสร้างเพิ่มการส่งน้ำ ระบบท่อเป็นการสูบน้ำจากแม่น้ำโขงขึ้นมาใช้ให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ นอกจากจะเป็นการขจัดปัญหาความแห้งแล้งแล้วยังเป็นการขยายพื้นที่การเกษตรให้ มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

ที่ผ่านมาจากการดำเนินการและกิจกรรมต่างๆ อันส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเทพวงศา เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ตลอดทั้งชาวบ้านอีกด้วย จึงส่งผลให้เทศบาลแห่งนี้ก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าจนเป็นที่จับตามองโดย ทั่วไป

“ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด มีความเจริญก้าวหน้า รุกคืบการพัฒนาให้ต่อเนื่อง 4 ปี สานต่อ 4 ปี ก่องานใหม่ 4 ปีปรับปรุงใหม่และ 4 ปี เสริมสร้างการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น ถึงแม้การทำงานจะเหนื่อยยากเพียงใดขอเพียงกำลังใจจากชุมชนตลอดจนบุคคลและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดประสานการพัฒนา ช่วยเหลือซึ่งกันแลกัน พัฒนาอำเภอเขมราฐของเรา พัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีของเรา และสุดท้ายก็เพื่อพัฒนาประเทศไทยของเรา”
(หนุนชาวบ้านปลูกพืชผัก เปิดตลาดเกษตรรองรับ : คอลัมน์คนดังท้องถิ่น : โดย…กฤษณะ วิลามาศ)

 

ภาพและข่าว : คม ชัด ลึก