อบจ.อุบลฯ สร้างฝายชะลอน้ำแก้ภัยแล้งที่บ้านคำไฮ ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 29ม.ค.56 ที่ผ่านมา นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเดช แสวงสาย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายณัฐพงศ์ อึ้งชยากร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ มุธุสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เขต 2 อ.เขื่องใน พร้อมด้วย นายพิสุทธิ์ สีนอเพีย นักบริหารงานทั่วไป 7 นายพิเชษฐา ผาลิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการกองช่าง และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บ้านคำไฮ ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เพื่อร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง จะทำให้ราษฎรบ้านคำไฮกว่า 100 หลังคาเรือน มีน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค บริโภค ฝายดังกล่าวมีความยาวประมาณ 20 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้สนับสนุนกระสอบเพื่อบรรจุทราย จำนวน 2,500 ใบ ในการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ

สำหรับการก่อสร้างฝายชะลอน้ำดังกล่าว มีนายวุฒิพงษ์ นามบุตร สส.อุบลราชธานี เขต 3 คณะผู้บริหาร จากองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุน้อย สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เขื่องใน สำนักงานเกษตร อ.เขื่องใน ร่วมดำเนินการก่อสร้างฝายในครั้งนี้ด้วย 

************************************************

เพิ่มเติม ข่าว ASTV

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000012307