นายกพรชัย เปิดใจผ่านสื่อในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “อนาคตผมไม่อยากเห็นท่อพีวีซี แต่อยากเห็นเป็นตาข่ายน้ำทั่วจังหวัดอุบลฯ”

นายพรชัย โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลฯ ให้สัมภาษณ์สื่อทีวีผ่านช่อง Thai PBS ถึงแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งตามโครงการชลประทานระบบท่อ ณ บ้านท่าไห ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

ด้านนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกอบจ.อุบลฯ กล่าวว่า เดิมพื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ลุ่ม ติดแม่น้ำชีช่วงหน้าแล้งจะแล้งมาก ช่วงหน้าน้ำหลากน้ำจะท่วม เกษตรกรไม่สามารถทำนาได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงนำโครงการชลประทานระบบท่อเข้ามาช่วยเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้
d1 (5)_resize.JPG

 

 

 

 

สำหรับโครงการชลประทานระบบท่อเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่อบจ.อุบลฯ ทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชน โดยดำเนินการแล้วทั้งจังหวัด 25 อำเภอ ซึ่งตนตั้งเป้าไว้ที่ 2,200 กลุ่ม ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 853 กลุ่ม และยังอยู่ระหว่างการยื่นขอเข้าร่วมโครงการอีก 1,400 กลุ่ม จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรสามารถทำนาได้ 2-3 ครั้ง/ปี ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรว่า 200,000 ไร่ ซึ่งการดำเนินการ ตามโครงการชลประทานระบบท่อ อบจ.อุบลฯจะเป็นผู้สนับสนุน เครื่องสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว และท่อพีวีซี ให้กับกลุ่มเกษตรกร ส่วนการบริหารจัดการนั้นชาวบ้านเป็นผู้บริหารจัดการกันเอง
d1 (3)_resize.JPG

 

 

 

 

นอกจากชลประทานระบบท่อแล้ว อบจ.อุบลฯ ยังส่งเสริมโครงการ ขุดสระในนาข้าว การขุดลอกคลองไส้ไก่ สร้างฝายชะลอน้ำ และกำลังดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 รถ แบ็คโฮ 1หมู่บ้าน 1 ชลประทาน ทั้งนี้อบจ.อุบลฯเตรียมสร้างตาข่ายน้ำ เพื่อชะลอน้ำให้เกษตรกร เก็ยไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง อันจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนให้กับประชน ซึ่งผมตั้งใจว่าจะต้องทำให้ได้ เพราะผมไม่อยากเห็นแค่ท่อพีวีซีตามท้องนา แต่อยากเห็นเป็นตาข่ายน้ำทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานี