นักศึกษา ม.อุบลฯ และ Far East University เกาหลีใต้ ลงพื้นที่พัฒนาชนบท

นักศึกษา ม.อุบลฯ และ Far East University เกาหลีใต้ ลงพื้นที่พัฒนาชนบท

ดร.วิโรจน์  มะโนพิโมกษ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา จาก Far East University ประเทศเกาหลีใต้ ในโอกาสเดินทางร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ตาม โครงการความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ระหว่าง Far East  University ประเทศเกาหลีใต้ และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายทางการศึกษา  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ โดยมุ่งที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน โดยมี นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วย  

อาจารย์ดุสิต ศรีสร้อย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า  หลังจากที่ทั้งสองสถาบันได้มีการลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการไปแล้ว ก็ได้กำหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และเมื่อวันที่ ๑๕ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ คณะอาจารย์ นักศึกษา Far East University จำนวน ๑๐ คน ได้เดินทางร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ  โรงเรียนบ้านดอนผอุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ยังขาดการพัฒนาในหลายส่วน  เราได้ดำเนินโครงการโดยการปรับปรุงในหลายส่วน อาทิ ปรับปรุงพื้นที่อาคาร สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ สนามกีฬา  มอบอุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรมสัมพันธ์ร้องเพลง เล่นเกมส์  สร้างความสนุกสนานและประทับใจกับน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับ คณะบริหารศาสตร์ ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่คณะอาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสานในการต้อนรับผู้มาเยือน หรือสร้างขวัญกำลังใจในการจากลากันในครั้งนี้ด้วย