ชาวนาญี่ปุ่นโอดกับคนอุบลฯยังเก็บเกี่ยวไม่ได้เหตุปนเปื้อนกัมมันตรังสี

ผลกระทบจากการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่เมืองฟูกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนมีนาคม 2554 เป็นประสบการณ์ที่ นายชิมเป มูระกามิ ชาวนาจากประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน อ.สิรินธร และกลุ่มเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จ.อุบลราชธานี ในเวทีเสวนาเรื่อง จากชาวนาญี่ปุ่นถึงชาวนาไทย กับภัยพิบัติจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

        โดยนายชิมเป กล่าวว่า แม้เหตุการณ์จะผ่านมาเกือบ 1 ปี แต่เกษตรกรชาวญี่ปุ่นยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เพราะพบการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสี

        สำหรับ อ.สิรินธร เป็น 1 ใน 5 พื้นที่ที่มีการสำรวจ และระบุว่า เหมาะสมกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขนาด 1,000 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับปัจจุบัน หรือแผนพีดีพี 2010 ของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวของทั้งฝ่ายสนับสนุนและคัดค้าน ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่ผลสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ พบว่าร้อยละ 80 ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้

ข้อมูล : ASTV ผู้จัดการ

ขอบคุณภาพประกอบจาก Google