นักวิจัย นักวิชาการคับคั่ง ร่วมเสวนา งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดงานเสวนาหมู่ ในหัวข้อ “ค้นหา คุณภาพและคุณค่า ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” โดยมีนักวิจัยชาวบ้าน นักวิชาการเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เช้าวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 54 สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี(Nature Care) และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดงานเสวนาหมู่ ในหัวข้อ “ค้นหา คุณภาพและคุณค่า ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” โดยมีนักวิจัย
ชาวบ้าน นักวิชาการจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ภายในงานได้มีการฉายวีดิทัศน์ “10 ปี CBR คุณค่าและความหมายต่อสังคมไทย”
เป็นการกล่าวถึงความสำคัญของงานวิจัยต่าง ๆ ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของงานวิจัย ที่มีผลต่อการ
ผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง บ่งบอกให้เห็นถึง
คุณค่าของคนที่ทำงานวิจัย และสร้างกำลังใจในการทำงานวิจัยชิ้นต่อ ๆ ไป
นอกจากการฉายวีดิทัศน์แล้ว เวทีเสวนายังมีผู้ร่วมเสวนา เป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น 3
ท่าน 1. ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำนวยการ สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น 2.อาจารย์คำล่า มุสิกา
หัวหน้าโครงการอนุรักษ์กลองตุ้ม จ.อุบลราชธานี 3. อาจารย์กล พรหมสำลี หัวหน้าโครงการ
การจัดการน้ำบ้านผาชัน มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยของแต่ละท่าน กระบวนการผลิตงาน
วิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยมีคุณอิษฏ์ ปักกันต์ธร ผู้ประสานงานฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ดำเนินรายการ ในการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากทีมวิจัยชาวบ้าน นักวิชาการจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมรวมแล้วกว่า 120 ท่าน

โดยเวทีเสวนาในครั้งนี้ มีการบันทึกเทปการเสวนา เพื่อนำไปออกอากาศทางช่อง 11
ดาวเทียม อุบลฯ ในรายการ “บอกข่าวเล่าแจ้ง สุดสัปดาห์” วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554
เวลา 08.00 – 09.00 น. นำทีมโดยคุณสุชัย เจริญมุขยนันท และทีมงานสื่อสร้างสุข จ.อุบลราชธานี

ปาริฉัตร ยี่สิ้น ประสานงานสื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลฯ รายงาน