ภัยแล้งกระทบปลากระชังน้ำมูล ลอยตายร้อยละ 30

อุบลราชธานี – ระดับน้ำในแม่น้ำมูลที่ อ.สว่างวีระวงศ์ลดต่ำในรอบหลายปี ส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เพราะออกซิเจนน้อย น้ำนิ่ง อากาศเย็น เชื้อโรคเติบโตได้ดี ทำให้ปลาทยอยตายร้อยละ 20-30

วันนี้ (25 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้ำในแม่น้ำมูลที่ จ.อุบลราชธานีลดลงจากปัญหาภัยแล้ง และเริ่มส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังที่ อ.สว่างวีระวงศ์ แหล่งเพาะเลี้ยงปลากระชังอันดับสองรองจาก อ.วารินชำราบ ลอยตายในกระชังปลาทุกวัน ต้องเก็บไปฝังกลบเพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาดลุกลาม

นายจันทร์ มุงคุณตา เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง กล่าวว่า ปลาที่ปล่อยใหม่อายุประมาณ 10-20 วันทยอยตายวันละกว่าสิบตัวเพราะระดับน้ำในแม่น้ำมูลลดลงอย่างมาก ประกอบกับน้ำนิ่ง ไม่ไหลเวียน จึงมีออกซิเจนในน้ำน้อยกว่าปกติ ทำให้ปลาไม่แข็งแรง ป่วยเป็นโรค จึงต้องลดปริมาณการให้อาหาร และให้ยาฆ่าเชื้อลดการตายของปลาในช่วงนี้ โดยแต่ละกระชังจะมีปลาตายจากสาเหตุดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 20-30

ด้านเจ้าหน้าที่ประมงกล่าวถึงสาเหตุว่า เกิดจากสภาพน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำ ทำให้เชื้อโรคปลาหลายชนิด เช่น เห็บปลา ปลิงใส เติบโตได้ดี ปลาที่ป่วยจะมีแผลเน่าเปื่อยตามครีบ ลำตัว ทำให้น้ำหนักลด และทยอยตาย วิธีการป้องกันต้องลดความแออัดในกระชังไม่ให้ปลาเครียด ให้อาหารน้อยลง ไม่ให้เหลือลอยในกระชังจนทำให้น้ำเสีย เมื่ออุณหภูมิน้ำสูงขึ้นจะทำให้โรคระบาดปลาหายไปเอง

 

ภาพและข่าว : ASTV