เทศบาลนครอุบลฯจัดอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตฟรีให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน

เทศบาลนครอุบลฯจัดอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตฟรีให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง ตลาดสดเทศบาล 3 เทศบาลนครอุบลราชธานี ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) เพื่อให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางระบบอินเตอร์เน็ต และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาประชาชน ชุมชน เทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตฟรี ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเข้าถึงข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้จัดอบรมจำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 1 วัน โดยทำการอบรมในวันที่ 4 – 8 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง ตลาดสดเทศบาล 3 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเจณรงค์ นามมณี โทร 08-4678-0613 ,045-246060-3 ต่อ 171 หรือเว็บไซต์เทศบาลนครอุบลราชธานี www.cityub.go.th