ภาพสรุปบทเรียน โครงการสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 7 มกราคม 2556 สื่อสร้างสุขอุบลฯ ได้จัดสรุปบทเรียนโครงการสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหาร จ.อุบลฯ หรือเทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค ที่ผ่านมานั้น ร่วมสรุปบทเรียนและหาแนวทางในการจัดครั้งต่อไปร่วมกัน ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรอินทรีย์ทั่วทั้งจังหวัดอุบลฯ และสำนักงานสาธารณสุขจ.อุบลฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
[nggallery id=170]