รายชื่อวิทยุประเภทชุมชนชุดแรกที่ได้รับการอนุญาตจาก กสท. เมื่อ 9 มค. 56

รายชื่อวิทยุชุมชนชุดแรกที่ได้รับการอนุญาตจาก กสท.

ภาพประกอบ : http://www.bodhiyalai.org/bodhiyalai/images/stories/admin/image_news/radiobuddha.jpg